Macbeth – Být králem je sexy! (část 3.)

Macbeth je nahlodán svou manželkou. Rozhodnou se uspořádat hostinu, na ni pozvat krále a tam ho zavraždit. Macbeth se uprostřed všech příprav vydá ještě jednou na vřesoviště za čarodějnicemi, aby si vyslechl druhou věštbu. O plánech Lady Macbeth má určité pochybnosti a proroctví, ještě děsivější a ponuřejší než to první, mu situaci nijak neusnadní. Přesto se Macbeth rozhodne jednat v souladu se svou ženou.

Macbeth jaksi matně tuší,
že má Lady černou duši,
jenže nakonec pak řek si,
že být králem, to je sexy!
*
Neustále říká všem,
že by se chtěl stát králem.
Už s tím nudí. Copak nemá
jiné, zábavnější téma?
*
Připraven je krutý plán:
král je na hostinu zván.
Macbeth má své pochyby.
Ten plán se mu nelíbí.
*
Šel zas k vřesovišti, aby
znovu potkal ty tři baby,
ač věštbám moc nevěří.
S tím se jim však nesvěří.
*
„Ty budeš král neúspěšný.
Tvůj osud je bezútěšný.
Tvůj konec, ten bude špatný.
Zlý osud je neodvratný.
Snad nevěříš, Macbethe,
že ti pšenka pokvete!“
*
„Ten les, co je tamhle vzadu,
jednou přijde k tvému hradu.
To se stane, a v ten den
budeš v bitvě poražen.
To ukončí tvoji vládu.“
*
„Co to meleš?
Kdo kdy slyšel,
aby les sám
k hradu přišel?“
*
Rozzlobil se. Byl by rád
na ně dal své psy poštvat.
Aby dřevo sem chodilo?
Vždyť těm bábám přeskočilo!
*
„Osudem to tak je dané.
Přesně víme, co se stane.
Špatně skončí život tvůj.
Jedno si však pamatuj:
*
Tvá lež bude odhalena
a tvá žena usvědčena.
Bitva rozhodne se meči.
Není třeba dlouhých řečí.
*
Nechceš tomu rozumět?
Teď se vrať do hradu zpět.
Vždyť ta slavná hostina
už za chvíli začíná.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.