Romeo a Julie – Tajná svatba (část 2.)

Romeo a Julie se tajně vezmou. Juliina rodina však nic netuší a má zcela jiné úmysly…

Kapuletovi už domluvili Julii svatbu se šlechticem Paridem. Argumentují tradičními zvyklostmi, ale Julie nesouhlasí. Toto nebezpečí nakonec definitivně zažehná Romeo, když Parida zabije. Je tedy naprosto jasné, že musí z Verony odejít definitivně, a to co nejdříve.

II. část – Tajná svatba
*
Ti dva na nic nečekali.
Druhý den se tajně vzali.
Bude svatba? Zpráva skvělá!“
Romeo jde do kostela.
Bočním vchodem dovnitř vleze
a jde honem hledat kněze…
*
Mezi známé fenomény
patří sňatek domluvený.
Rodiče ho vyjednají,
dcery na nic se neptají.
*
Nařídí jí vyloženě
vzít si toho ženicha.
To přísluší každé ženě:
neremcat a být zticha.
*
Se svatbou se dost chvátá.
Kapuletů debata:
„Ještě ty mě rozčiluj!
Paris bude manžel tvůj!
To jsou pořád řeči ňáký…“
… Romeo ho zabil taky.
*
Však po tomto zločinu
těžko skryje svou vinu.
A tak za tyto dvě vraždy
musí z Verony pryč navždy.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.